27 paź 2020

Zadania służby BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.) każdy pracodawca zatrudniający pracowników obowiązany jest stworzyć w firmie służbę bhp.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia do 10 osób i ukończy niezbędne szkolenie do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby 

Dowiedz się więcej na temat szkolenia.

Zadania służby bhp pracodawca może powierzyć pracownikowi firmy lub specjalistom w tej dziedzinie spoza zakładu pracy.

Co otrzymujesz powierzając zadania służby bhp naszej firmie?

– opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp (zarządzenia, wykazy, rejestry, tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej),

– szkolenia wstępne i okresowe bhp,

– ocenę ryzyka zawodowego oraz zakres działań ograniczających to ryzyko,

– reprezentowanie firmy wobec organów kontroli oraz pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,

– badania czynników środowiska pracy,

– ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej i wiele innych.

Dodaj komentarz