27 paź 2020

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Prowadzimy zapisy na szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp. Szkolenie odbędzie się po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Szkolenie skierowane jest do Pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szkoleniu może wziąć udział Pracodawca, który:

1)    zatrudnia do 10 pracowników, albo

2)    zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szkolenie trwa 64 godziny dydaktyczne, zajęcia odbywają się popołudniami.

Pracodawcy, którzy ukończą kurs, mogą konsultować późniejsze działania z  ekspertem w dziedzinie bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w TOP 2001 Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: tel. 87/565 80 43 lub biuro@panekbhp.pl.

Dodaj komentarz