27 paź 2020

Szanowny Pracodawco, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenia okresowe bhp robotników

Szanowny Pracodawco, zgłoś zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkoleń okresowych bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którym o w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego upływa termin ważności szkolenia.

Zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy, o której niżej, termin szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przypadający w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, zostaje wydłużony do 60 dnia od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym, szkolenia okresowe bhp robotników organizować będziemy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w porządku chronologicznym, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem.

Zadzwoń 87 565 80 43 lub napisz biuro@panek-bhp.pl

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. poz. 695),  nowelizującej zapisy ustawy w dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568) i innych przepisów związanych.

Dodaj komentarz