29 paź 2020

Nieodpłatne szkolenia on-line

Zapraszamy wszystkich Pracodawców, kadrę kierowniczą oraz pracowników przedsiębiorstw z województwa podlaskiego na nieodpłatne szkolenia on-line organizowane we współpracy z ZUS, podjętej w ramach działań prewencyjnych służących redukcji zagrożeń wypadkowych przy pracy.

Tematyka szkoleń:

1. Wymagania bezpieczeństwa podczas prac obciążających układ mięśniowo-szkieletowy.

2. Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokości oraz prac w zbiornikach lub w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.

3. Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn, w tym ocena ryzyka bezpieczeństwa maszyn i potwierdzenie zgodności układów sterowania z założonymi poziomami bezpieczeństwa.

Nie ma ograniczeń co do liczby wybranych szkoleń przez jedną osobę.

Każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające odbyte szkolenie.

Szkolenia obywają się z użyciem narzędzi Microsoft Teams.

Czas trwania szkolenia – 6 godzin dydaktycznych O chęci wzięcia udziału w szkoleniach należy powiadomić nas mailowo (biuro@panek-bhp.pl) lub telefonicznie (87) 565-80-43. Po zebraniu grupy powiadomimy wszystkich zainteresowanych o dokładnych terminach szkoleń zaplanowanych na listopad 2020.

Dodaj komentarz