29 paź 2020

Zapraszamy wszystkich Pracodawców, kadrę kierowniczą oraz pracowników przedsiębiorstw z województwa podlaskiego na nieodpłatne szkolenia on-line organizowane we współpracy z ZUS, podjętej w ramach działań prewencyjnych służących redukcji zagrożeń wypadkowych przy pracy. Tematyka szkoleń: 1. Wymagania bezpieczeństwa podczas prac obciążających układ mięśniowo-szkieletowy. ...

27 paź 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program dofinansowania działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Adresowany jest do wszystkich płatników składek wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem s...