27 paź 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.) każdy pracodawca zatrudniający pracowników obowiązany jest stworzyć w firmie służbę bhp. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia do 10 osób i ukończy niezbędne szkolenie do wykonywania zadań służby bhp m...

27 paź 2020

W grudniu 2019 roku odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2020 rok. Na liście ekspertów po raz kolejny znalazł się mgr inż. Krzysztof Panek. Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa przedsiębiorstw w obszarze be...

27 paź 2020

Prowadzimy zapisy na szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp. Szkolenie odbędzie się po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego. Szkolenie skierowane jest do Pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.W szkoleniu może wziąć udział Pracodawca, który: 1)&n...

27 paź 2020

Szanowny Pracodawco, zgłoś zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkoleń okresowych bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którym o w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego upływa termin ważności szkolenia. Zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy, o której niżej, termin szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przy...

27 paź 2020

Sporządzamy dokumentacje maszyn i instalacji, p.poż., ryzyko zawodowe, dokumentacje powypadkowe, ocenę ryzyka zawodowego. Wykonujemy także ocenę bezpieczeństwa maszyn, nadzór bhp w zakładzie pracy, szkolenia bhp oraz badania środowiska pracy. Zadzwoń 87 565 80 43 lub napisz biuro@panek-bhp.pl...